Извештаји о раду

Извештај о раду директора 2018

Извештај о раду школе мај-август 2018

Извештај о реализацији школског развојног плана за школску 2017-2018. годину

Извештај тима за самовредновање – област људски ресурси

Извештај о раду школе септембар 2018 -јануар 2019

Извештај о раду директора септембар 2018 -јануар 2019

Извештај о раду школе јануар 2019 – август  2019

Извештај о раду директора јануар 2019 – август 2019