Акти о процени ризика и план примена мера

Допуна Акта о процени ризика и План примене мера који је усвојен у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширење заразне болести ( Службени гласник РС, број 94/20).