Историјат школе

Школа за основно образовање одраслих »Доситеј Обрадовић« у Лесковцу, основана је 1946. године, верификована  фебруара 1963. године у привредном народном суду у Нишу у ондашњој ФНРЈ. Она ради на основном образовању одраслих још од свог оснивања 1963. године као самостална васпитно-образовна установа, на основу Решења Републичког секретаријата за просвету НРС.

Образовање одраслих у Лесковачком крају почиње од школске 1946. до 1947. године под називом „Школа за опште образовање радника“ Лесковац и имала је нижи и виши течај. Настава по нижем течају се одвијала по програму ниже гимназије, а виши програм  по програму виших разреда гимназије.  Касније се назив школе изменио у „Нижа радничка гимназија“ Лесковац, а затим „Школа за опште образовање радника“ Лесковац. Од априла 1961. године школа добија назив „Школа за основно образовање одраслих“ Лесковац.

           Школа је основана са циљем описмењавања одраслог становништва, а пре свега радника у Лесковачкој привреди који су из разноразних разлога, у то време најчешће економских, остали без основног образовања.

Систем рада школе није се разликовао од рада других школа, осим у погледу места реализације наставе, јер је ШООО „Доситеј Обрадовић“ најчешће радила у фабрикама где се настава одржавала после радног времена радника у радничким мензама или конференцијским салама.

     У току више децeнијског рада школу је са успехом завршило више хиљада одраслих. Касније су многи од њих наставили даље школовање у редовним средњим школама и стекли средње образовање.

Током времена школа је мењала локције и управитеље (касније директоре).

Од 2002. г. централна школа за извођење наставе користи просторије Основне школе „Петар Тасић“ Лесковац.

 За извођење наставе у територијално издвојеним одељењима, школа користи  простoрије:

  • У Грделици  у оквиру Основне школе „Десанка Максимовић“,
  • У Власотинцу у оквиру Основне школе „Синиша Јанић“,
  • У Бојнику у оквиру Основне школе „Станимир Вељковић Зеле“,
  • У Лебану у оквиру Основне школе „Вук Караџић“.