Предузетништво

Материјал за наставу

Предузетништво

Предузетништво-материјал за полазнике другог циклуса за 25.март 2020.г.

Предузетништво-материјал за полазнике трећег циклуса за 27.март 2020.г.

Предузетништво-материјал за полазнике другог циклуса за 8. април 2020.г.

Предузетништво-материјал за полазнике трећег циклуса за 10. април 2020.г.

Предузетништво-материјал за полазнике другог циклуса за 22. април 2020.г.

Предузетништво-материјал за полазнике трећег циклуса за 24. април 2020.г.

Предузетништво-материјал за полазнике другог циклуса за 6. мај 2020.г.

Предузетништво-материјал за полазнике трећег циклуса за 8. мај 2020.г.

Предузетништво-материјал за полазнике другог циклуса за 20. мај 2020.г.

Предузетништво-материјал за полазнике трећег циклуса за 20. мај 2020.г.