Обука наставника за реализацију програма Функционалног основног образовања одраслих – Модул 1-Основне андрагошке вештине