Дигитална писменост

Материјал за наставу

Дигитална писменост – водич за наставнике и полазнике

Дигитална писменост-материјал за полазнике првог циклуса за 26.март 2020.г.

Дигитална писменост-материјал за полазнике трећег циклуса за 27.март 2020.г.

Дигитална писменост-материјал за полазнике првог циклуса за 2.април 2020.г.

Дигитална писменост-материјал за полазнике првог циклуса за 9. април 2020.г.

Дигитална писменост-материјал за полазнике другог циклуса за 13. април 2020.г.

Дигитална писменост-материјал за полазнике првог циклуса за 23. април 2020.г.

Дигитална писменост-материјал за полазнике другог циклуса за 27. април 2020.г.

Дигитална писменост-материјал за полазнике првог циклуса за 30. април 2020.г.

Дигитална писменост-материјал за полазнике првог циклуса за 7. мај 2020.г.

Дигитална писменост -материјал за полазнике другог циклуса за 11. мај 2020.г.

Дигитална писменост-материјал за полазнике првог циклуса за 14. мај 2020.г.

Дигитална писменост-материјал за полазнике трећег циклуса за 15. мај 2020.г.

Дигитална писменост -материјал за полазнике другог циклуса за 19. мај 2020.г.

Дигитална писменост-материјал за полазнике првог циклуса за 21. мај 2020.г.

Дигитална писменост -материјал за полазнике другог циклуса за 27. мај 2020.г.

Дигитална писменост-материјал за полазнике првог циклуса за 28. мај 2020.г.