Методе и технике развоја кључних компетенција у образовању одраслих

Дана 16.10.2019. године у Београду одржана је национална ЕПАЛЕ конференција „Методе и технике развоја кључних компетенција у образовању одраслих“. Из ШООО „Доситеј Обрадовић“ на конференцији је учествовало 19 професора, андрагошки асистент и директор школе заједно са колегама из целе Србије. Read More …