Хемија

Материјал за наставу

Хемија – водич за наставнике и полазнике

Хемија -материјал за полазнике другог циклуса за 23. март 2020.г.

Хемија -материјал за полазнике другог циклуса за 30. март 2020.г.

Хемија -материјал за полазнике другог циклуса за 6. април 2020.г.

Хемија -материјал за полазнике другог циклуса за 13. април 2020.г.

Хемија -материјал за полазнике другог циклуса за 27. април 2020.г.

Хемија -материјал за полазнике другог циклуса за 4. мај 2020.г.

Хемија -материјал за полазнике другог циклуса за 9. мај 2020.г.

Хемија-материјал за полазнике другог циклуса за 11. мај 2020.г.

Хемија-материјал за полазнике другог циклуса за 18. мај 2020.г.

Хемија-материјал за полазнике другог циклуса за 25. мај 2020.г.