Контакт

Школа за основно образовање одраслих „Доситеј Обрадовић“

Влајкова 24, 16000 Лесковац

Телефон: 016/215-771

Е-маил: sooodositej@mts.rs

                 sooodositejleskovac@gmail.com