Предмети

      НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

  I циклус Σ I-IV II циклус III циклус Σ V-VIII Σ I-VIII
Предмети и модули Основно описмењавање Основе функционалне писмености Основе општег основног образовања Основно опште образовање и обуке за занимање
V Разред VI Разред VII Разред VIII Разред
Српски језик 100 100 200 85 68 50 50 253 453
_____________ језик 100 100   85 68 50 50 253 453
Српски језик као*нематерњи језик 50 50 100 40 35 25 25 125 225
Енглески језик   50 50 17 34 34 34 119 169
Дигитална писменост   50 50 17 17 17 10 61 111
Математика 100 100 200 85 68 51 51 255 455
Основне животне вештине   50 + 5** 55           55
Физика         34 34   68 68
Хемија         34 34   68 68
Биологија       34 17 17   68 68
Примењене науке             50 50 50
Историја       17 17 34   68 68
Географија       17 17 34   68 68
Предузетништво         17 17 17 51 51
Одговорно живљење у грађанском друштву       25 + 5** 25 + 5** 25 + 5** 25 + 5** 120 120
УКУПНО (без језика мањина и српског као нематерњег језика) 200 355 555 302 353 352 242 1249 1804